PNEUMATSKI POGON kompletan program proizvoda za automatizaciju

Hvatači

Paralelni hvatači serije P1Paralelni hvatači serije P1

Paralelni hvatači serije P2Paralelni hvatači serije P2

Precizni paralelni hvatači serije P3Precizni paralelni hvatači serije P3

Paralelni hvatači, dugi hod, serije P4Paralelni hvatači, dugi hod, serije P4

Hvatači, zakretni, serije P7Hvatači, zakretni, serije P7

Tehnopolimerni hvatači, zakretni, jednostrukog dejstva,serije P8Tehnopolimerni hvatači, zakretni, jednostrukog dejstva,serije P8

Hvatači, otvaranje 180º, zakretni serije P9Hvatači, otvaranje 180º, zakretni serije P9

Hvatači za hvatanje sa spoljne strane,raspon uglova 20-180º, serije P10Hvatači za hvatanje sa spoljne strane,raspon uglova 20-180º, serije P10

Hvatači sa 3 oslonca paralelni, serije P11Hvatači sa 3 oslonca paralelni, serije P11

Obrtni cilindri

Obrtni cilindri serije R1Obrtni cilindri serije R1

Obrtni cilindri serije R2Obrtni cilindri serije R2

Obrtni cilindri serije R3Obrtni cilindri serije R3

Obrtni cilindri serije R3 sa spoljnim šok absorberimaObrtni cilindri serije R3 sa spoljnim šok absorberima

Jedinice za vođenje i klizači

Kompaktne precizne klizači serije S8Kompaktne precizne klizači serije S8

Jedinica za linearno vođenje S10Jedinica za linearno vođenje S10

Jedinica za linearno vođenje sa fiksiranim telom S11Jedinica za linearno vođenje sa fiksiranim telom S11

Jedinica za linearno vođenje sa fiksiranim pločama S12Jedinica za linearno vođenje sa fiksiranim pločama S12

Jedinica za precizno vođenje S13Jedinica za precizno vođenje S13

Cilindri

Ventili

Priprema vazduha

Priključci

Pneumatski pogon